Wie zijn we?

het Verbond van de Private Ziekenhuizen van BelgiŽ (afgekort VPZB) is erkend als beroepsorganisatie die werkgevers uit de sector van gezondheidsdiensten vertegenwoordigt.

VPZB telt een twintigtal zorginstellingen (waarvan sommigen hun activiteit op verschillende vestigingsplaatsen uitoefenen) die ongeveer 3.000 bedden omvatten.

De bij het VPZB aangesloten instellingen zijn actief in verscheidene sectoren, verspreid over het volledige nationale grondgebied:

  • ziekenhuissector: algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, geÔsoleerde G- en Sp-diensten,
  • actoren in de geestelijke gezondheidszorg: psychiatrische diensten in algemene ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische dagziekenhuizen, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen,
  • revalidatiecentra,
  • woonstructuren voor bejaarden: woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra voor bejaarden,
  • medisch-pediatrische centra, poliklinieken, laboratoria voor klinische biologie, geneesheerkabinetten, enz.

Het VPZB werkt nauw samen met de VZW GIBBIS (Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santť) (www.gibbis.be)