Missie

Als werkgeversorganisatie heeft het Verbond van de Private Ziekenhuizen van BelgiŽ (VPZB) als hoofdtaak de professionele en morele belangen van haar leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, beschermen en verdedigen.

In dit kader zien de richtlijnen voor de acties die VPZB onderneemt er als volgt uit:

  • een gezondheidsbeleid dat gebaseerd is op de vrije keuze van de zorginstelling en de arts door de patiŽnt, verdedigen en bevorderen;
  • private initiatieven in de gezondheidszorg stimuleren, zowel in de ziekenhuissector als daarbuiten, met het oog op een zo goed mogelijke zorgkwaliteit;
  • de vertegenwoordiging van haar leden verzekeren, met name in de adviesorganen en de paritaire commissies, regelmatig contact houden met de ministeriŽle kabinetten, parlementsleden en de verschillende besturen waarmee de leden rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen;
  • haar leden bijstaan bij allerhande problematieken op sociaal, financieel, economisch, technisch, juridisch en fiscaal vlak, hen persoonlijke hulp en advies aanbieden, onder andere op beheersvlak;
  • alle informatie m.b.t. de gezondheidszorginstellingen verzamelen, verwerken en haar leden ervan op de hoogte brengen; de toepassing en de gevolgen van wetten en andere regelgeving die van belang kunnen zijn voor haar leden bestuderen;
  • uitwisselingen en overleg tussen de directies en de personeelsleden van zorginstellingen ontwikkelen, in het bijzonder om de kwaliteit van de medische en de verpleegkundige zorg te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door specifieke werkgroepen te organiseren rond themaís zoals financiering van de ziekenhuizen, nursing, sociale onderwerpen, onderwerpen die specifiek betrekking hebben op geestelijke gezondheidszorg, enz.