Wettelijke bepalingen

Auteursrechten

De website FHPB-VPZB is een auteursrechtelijk beschermde creatie. De teksten, lay-out, tekeningen, fotoís, films, grafieken en andere elementen in deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, mededeling aan het grote publiek, verhuring en andere uitbating, wijziging van de gehele of gedeeltelijke website onder eender welke vorm, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder voorafgaand akkoord van FHPB-VPZB.
Elke inbreuk op deze rechten kan zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk gebied vervolgd worden.

Private levensfeer

FHPB-VPZB respecteert de private levensfeer van de bezoekers van haar site. Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, etc.) verzamelen wij enkel indien u ze ons vrijwillig meedeelt.
Links
Deze website kan links of referenties naar andere andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover FHPB-VPZB geen enkele controle kan uitoefenen. Deze links worden u enkel als dienst aangeboden. De website van FHPB-VPZB kan eveneens toegankelijk zijn via, door derden beschikbaar gestelde, externe links waarover FHPB-VPZB geen enkele controle heeft. FHPB-VPZB biedt geen enkele garantie betreffende de precisie, validiteit, pertinentie of exhaustiviteit van de informatie die u op deze externe sites kan tegenkomen. De volgende link is de meest geactualiseerde en correcte link naar de FHPB-VPZB website en de FHPB-VPZB diensten: www.FHPB-VPZB.be .

Reclame

Deze website verwelkomt noch ontvangt reclamefondsen.

Verantwoordelijkheid houdende de inhoud

FHPB-VPZB legt de grootst mogelijke zorg aan de dag voor de creatie en het up-to-date houden van deze site. FHPB-VPZB kan echter de exactheid van de informatie die er zich bevindt niet garanderen.